Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

VITEX EPOXY THINNER

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το Διαλυτικό Εποξειδικών Χρωμάτων είναι μίγμα οργανικών διαλυτών, αρωματικών υδρογονανθράκων, άχρωμο, διαυγές, αδιάλυτο στο νερό, ιδανικό για την
more

VITEX ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ Τ 400

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το Διαλυτικό Νίτρου Τ 400 είναι ένα μίγμα εξαιρετικά πτητικών οργανικών διαλυτών, άχρωμο, αδιάλυτο στο νερό, κατάλληλο για
more

VITEX ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ Τ300

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το Διαλυτικό Πινέλου Τ 300 είναι μίγμα οργανικών διαλυτών, αρωματικών υδρογονανθράκων, άχρωμο, διαυγές, αδιάλυτο στο νερό, ιδανικό για
more

VITEX ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Τ350

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το Διαλυτικό Πιστολιού Τ 350 είναι μίγμα οργανικών διαλυτών, αρωματικών υδρογονανθράκων, άχρωμο, διαυγές, αδιάλυτο στο νερό, ιδανικό για
more