ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (53)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ (127)

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ (59)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (340)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (207)

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (253)

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ (311)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ (234)

ΧΡΩΜΑΤΑ (604)

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ– ΦΙΛΤΡΑ (580)

ΔΑΠΕΔΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ (122)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ (309)